Od 2016 r. nastąpią zmiany w zasadach oskładkowania umów cywilnoprawnych

28.10.2015

Od 2016 r. nastąpią zmiany w zasadach oskładkowania umów cywilnoprawnych

Od 01 stycznia 2016 roku wchodzą nowe regulacje związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców. Osoba, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia (w 2016 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł brutto), będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tej umowy zlecenia.

Obecnie, w 2015 roku osoba wykonująca kilka umów zlecenia może swobodnie wybrać umowę stanowiącą tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (także tę, z której uzyskiwany przychód podlegający oskładkowaniu będzie niższy od minimalnego wynagrodzenia – 1750 zł brutto w 2015 roku)

Osoba wykonująca kilka umów zlecenia od 01.01.2016 roku nie będzie mogła już swobodnie wybrać umowy stanowiącej tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów nie osiągnie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas każda z tych umów będzie podstawą do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Przykład: Pan Adam Nowak ma podpisaną umowę zlecenia na prowadzenie usług marketingowych od 01.07.2015 roku do 31.01.2016 roku na kwotę 300 zł brutto miesięcznie.

Ma również drugą umowę zlecenia na prowadzenie szkoleń od 01.08.2015 do 31.01.2016 roku, na kwotę 2000 zł brutto miesięcznie.

W 2015 roku umową, która stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jest umowa od 01.07.2015 roku, na prowadzenie usług marketingowych. Natomiast umowa od 01.08.2015 roku na prowadzenie szkoleń objęta jest jedynie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W 2015 roku nie ma bowiem znaczenia to, że przychód z pierwszej umowy jest niższy od minimalnego wynagrodzenia.

W styczniu 2016 roku, w związku z tym, że przychód z umowy od 01.07.2015 roku wynosi 300 zł brutto, czyli poniżej minimalnego wynagrodzenia, zarówno przychód z pierwszej umowy jak i z drugiej, zawartej od 01.08.2015 roku, będzie stanowił tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Jedyne co Pan Adam Nowak może zrobić, aby obniżyć wysokość składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, to wskazać od 01.01.2016 roku drugą umowę, zawartą 01.08.2015 roku na kwotę brutto 2000 zł miesięcznie, jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W związku z tym, że przychód z tej umowy przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia (1850 zł brutto w 2016 roku), od przychodu z pierwszej umowy, po złożeniu oświadczenia przez Pana Adama Nowaka, nie będą naliczane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a jedynie składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Nowela ustawy nie zmienia zasad dotyczących oskładkowania umów o dzieło, a tym samym jak na razie samodzielna umowa o dzieło nadal nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

AIP Bydgoszcz
kom. 576 603 103
e-mail. aipbydgoszcz@inkubatory.pl


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Kaliskiego 7, budynek 2.1, p. 22 i 23, 85-796 Bydgoszcz


Collegium Medicum
ul. Jagiellońska 13-15, bud. KIS, p. 3, 85-067 Bydgoszcz


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Ogińskiego 16, pokój 606-609, 85-092 Bydgoszcz

AIP Toruń
kom. 576 603 103
e-mail. aiptorun@inkubatory.pl


Wyższa Szkoła Bankowa
ul. Jana Dekerta 26, 87-100 Toruń